Wixapol 
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019, in private collection

Wixapol II 
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Wixapol III 
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019, in private collection

Nokturn w Parku na Książęcem / Nocturne in Park na Książęcem in Warsaw  
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019, in private collection

Klub w Suwałkach / Club in Suwałki 
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Scena przy pianinie (Marcel grający Ligetiego) / Scene by the Piano (Marcel playing Ligeti) 
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Nokturn w belgijskim ogrodzie / Nocturne in Belgian Garden 
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

W pokoju chłopaków / Boys' Room 
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

W samochodzie Kamila / Kamil's car
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Festyn / Fete 
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019, in private collection

Spacer na Kamień / Walk to the place called Kamień
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Ognisko na Kamieniu / Campfire in the place called Kamień
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Nocna kąpiel / Night Bath
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Bieg o świcie / Morning Joggers 
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Kąpiel o świcie w Czarnej Hańczy / Morning bath in Czarna Hańcza River 
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Po kąpieli w rzece / After the bath in the River
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Wstawaj, jedziemy do babci na OIOM / Wake up, we're going to ICU, to your grandma
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

OIOM / ICU
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Pożegnanie babci / Goodbye Grandma
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Podróż PKP Intecity / Train Journey
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019, in private collection

Wakacje na wsi / Vacation at the Farm
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Gorączka na piecu / Curing Fever on the Tiled Stove
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Śniadanie Budzie Ruskiej / Breakfast in Buda Ruska
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Wykopki / Digging Potatoes
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Po zajęciach / After School
watercolour on paper, 21 x 59 cm, 2019

McDonald
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Niekomfortowe spotkanie / Uncomfortable Meeting
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Asia
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019, in private collection

Magda w pracowni / Magda in the Studio
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Hania w Zakopanem / Hania in Zakopane
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

W moim pokoju / In my room
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019, in private collection

Autoportret z Monachium I, II, III / Self-Portrait from Munich I, II, III
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Portret matki / Portrait of Mother   |    Akt z Monachium / Nude from Munich
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

W jeepie / In the Jeep
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019, in private collection

Akt flamastrami / Nude in Markers   |    Autoportret flamastrami / Self-Portrait in Markers
markers on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Domówka na Żoliborzu / House party in Żoliborz district
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Wixapol z Magdą I i II / Wixapol with Magda I and II
watercolour and coloured pencils on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Autoportret / Self-Portrait
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Akt / Nude
watercolour and ink on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Portrety z domówki / Portraits from a House Party
coloured pencils on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Kto ma dłuższy język / Who has the longest tongue
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Pocztówka z Treviso / Postcard from Treviso
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Na balkonie / On the balcony
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

W łazience / In the bathroom
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Bambola
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Wieczór w apartamencie / Evening in Apartment
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019, in private collection

Wieczór w Bolonii / Evening in bologna
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019, in private collection

Mój pokój / My room
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Green Cafe Nero
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Kamil, mama cię woła / Kamil, your mom is calling you
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Powrót z Filipowa / Way back from Filipów
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Świadkinie / Witnesses
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Pójdę z tobą po kukurydzę / I'll go with you to get the corn
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Kąpiący się / The Bathers
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Popatrz, rybka! / Look, a fish!
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Po kąpieli / After a Bath
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Widok z okna poddasza w Budzie Ruskiej / View from the attic in Buda Ruska
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Widok z okna poddasza na drogę / View from the attic on the road
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Jeziorki
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Cerata w róże / Oilcloth with roses pattern
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Ujeżdżanie Gniadej / Gniada's training
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

Drift
watercolour on paper, 21 x 29,5 cm, 2019

You may also like

Back to Top